KÜNİB HAKKINDA

11 Kasım 2009 tarihinde 3 ülkeden 7 üniversitenin bir araya gelmesiyle kurulmuş olan Kafkasya Üniversiteler Birliği'nin (KÜNİB) (www.kunib.com) temel amacı; Kafkasya coğrafyasındaki paydaş ülkelerin sahip oldukları ortak mirastan yola çıkarak, bu ülkelerdeki üniversiteler aracılığıyla geleceğe ışık tutacak bir vizyon belirlemek ve dil, kültür, sanat, tarih, ekonomi, eğitim gibi alanlarda ortak bilimsel çalışmalar yapmaktır.

Bu çalışmalar doğrultusunda, bölgedeki üniversiteler arasında hayata geçirmekte olduğu sempozyumlar ve ortak projelerle gençleri ortak bir gelecek ülküsü etrafında birleştiren KÜNİB, günümüzde 13 ülkeden 102 üniversitenin üyesi bulunduğu büyük bir uluslararası eğitim organizasyonuna dönüşmüş bulunmaktadır.

Bilindiği gibi, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS); Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelerimize kabulünde ölçüt alınan bir sınavdır. 2010 yılına kadar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmakta olan bu sınav, 2011 yılında merkezi olmaktan çıkarıldığı için, o tarihten bu yana Türkiye'deki bazı üniversiteler tarafından yurtiçinde ve yurtdışında kağıt tabanlı bir sınav olarak düzenlenmektedir.

Bilişim teknolojileri alanında yaşanan önemli gelişmeler, söz konusu teknolojileri online sınavlarda kullanmak bakımından yeni olanaklar sunmaktadır. Yurtdışında ve ülkemizde kağıt tabanlı olarak yapılan bazı YÖS uygulamalarında yaşanan güvenlik açıklarını, online sınavlarda hemen hemen sıfıra indirilebilmek mümkündür. Kağıt tabanlı sınavlarda, soruların basılıp sınav merkezlerine ulaştırılması süreçlerinde insan faktörünün yoğun olarak devrede olması nedeniyle ortaya çıkabilen bu tür sorunlar, online sınavlarda kullanılan teknolojiler sayesinde bertaraf edilebilmektedir. Online sınavlarda soru seçimleri ve sınav değerlendirmeleri elektronik olarak yapıldığı için; insan unsuru devre dışında kalmakta, sınavlar daha kolay ve yaygın olarak yapılabilmektedir. Böylelikle, zaman ve baskı/kırtasiye giderleri ile ilgili gereksiz kayıplar önlenebilmektedir.

Yukarıdaki sorunlara ek olarak, yabancı uyruklu öğrencilerin farklı üniversiteler tarafından Türkiye'de ve başka ülkelerde yapılan her YÖS sınavına ayrı ayrı girmek durumunda kalmaktadırlar. Bu durum, öğrenciler için yorucu, maliyetli ve caydırıcı bir sınav maratonuna yol açmaktadır. Sonuç olarak Türkiye'de üniversite öğrenimi görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci sayısında arzu edilen ölçekte bir artış sağlanamamaktadır.


KÜNİB YÖS'ÜN ORGANİZASYON ŞEMASI