KÜNİB e-YÖS NEDİR?

KÜNİB Yönetim Kurulu, YÖK'ün yüksek öğrenimde uluslararasılaşma vizyonuna katkıda bulunmak ve YÖS'le ilgili yaşanan sorunlara köklü bir çözüm bulmak amacıyla; 10 Nisan 2014 tarihinde YÖS'ü online bir sınav olarak uygulama kararı almıştır. Bu karar doğrultusunda KÜNİB e-YÖS (www.kunibyos.com) ilk kez 15.08.2014 tarihinde Ürdün'de, 17.08.2014 tarihinde ise Türkiye (Ankara, İstanbul) ve Azerbaycan'daki (Bakü) sınav merkezlerinde uygulandı. 2014 ve 2015 yıllarında yapılan KÜNİB e-YÖS sınavlarında hiç bir geçerlik ve güvenlik sorununun yaşanmadığını büyük bir memnuniyetle paylaşmak isteriz. KÜNİB e-YÖS, 2016 yılında, 11.06.2016 tarihinde, 4 farklı ülkedeki 7 sınav merkezinde eşzamanlı ve yine online olarak düzenlenecektir. KÜNİB e-YÖS, günümüz itibariyle 71 üniversitenin tanıdığı bir sınavdır. Bu sınavlara girmiş olan öğrenciler, elde ettikleri puanlar ve yaptıkları tercihler doğrultusunda, %90'lık bir oranla üniversitelere yerleştirilmişlerdir. Son iki yılda, KÜNİB e-YÖS ile Türkiye’deki üniversitelere 1200 öğrenci yerleştirilmiştir. Önemle belirtmek isteriz ki; KÜNİB e-YÖS'ü tanıyan üniversitelerimizin, bu sınavın sonuçlarıyla kabul edecekleri öğrenciler için önceden belirli bir kontenjan tahsis etmeleri, ülkemize olan uluslararası öğrenci akışına büyük katkı sağlayacaktır.

KÜNİB e-YÖS, üniversitelerimizde daha çok sayıda ve nitelikli yabancı uyruklu öğrencinin öğrenim görmesi bakımından büyük yarar sağlamaktadır. Öğrenciler için ise; geçerliği, güvenirliği ve tanınırlığı en üst düzeyde olan yaygın bir online sınav seçeneği oluşturmaktadır.