KÜNİB YÖS NEDİR?

KÜNİB Yönetim Kurulu, YÖK'ün yüksek öğrenimde uluslararasılaşma vizyonuna katkıda bulunmak ve YÖS'le ilgili yaşanan sorunlara köklü bir çözüm bulmak amacıyla; 10 Nisan 2014 tarihinde YÖS'ü online bir sınav olarak uygulama kararı almıştır. Bu karar doğrultusunda KÜNİBYÖS (www.kunibyos.com) ilk kez 15.08.2014 tarihinde Ürdün'de, 17.08.2014 tarihinde ise Türkiye (Ankara, İstanbul) ve Azerbaycan'daki (Bakü) sınav merkezlerinde uygulandı. 2014 ve 2015 yıllarında yapılan KÜNİB-YÖS sınavlarında hiç bir geçerlik ve güvenlik sorununun yaşanmadığını büyük bir memnuniyetle paylaşmak isteriz. KÜNİB-YÖS, 2016 yılında, 11.06.2016 tarihinde, 4 farklı ülkedeki 7 sınav merkezinde eşzamanlı ve yine online olarak düzenlenecektir. KÜNİB-YÖS, günümüz itibariyle 71 üniversitenin tanıdığı bir sınavdır. Bu sınavlara girmiş olan öğrenciler, elde ettikleri puanlar ve yaptıkları tercihler doğrultusunda, %90'lık bir oranla üniversitelere yerleştirilmişlerdir. Son iki yılda, KÜNİB YÖS ile Türkiye’deki üniversitelere 1200 öğrenci yerleştirilmiştir. Önemle belirtmek isteriz ki; KÜNİB-YÖS'ü tanıyan üniversitelerimizin, bu sınavın sonuçlarıyla kabul edecekleri öğrenciler için önceden belirli bir kontenjan tahsis etmeleri, ülkemize olan uluslararası öğrenci akışına büyük katkı sağlayacaktır.

KÜNİB-YÖS, üniversitelerimizde daha çok sayıda ve nitelikli yabancı uyruklu öğrencinin öğrenim görmesi bakımından büyük yarar sağlamaktadır. Öğrenciler için ise; geçerliği, güvenirliği ve tanınırlığı en üst düzeyde olan yaygın bir online sınav seçeneği oluşturmaktadır.