KÜNİB YÖS 2019 Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar

1. Bu kılavuz 2019-2020 öğretim yılı için Kafkasya Üniversiteler Birliği Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (KÜNİB YÖS) başvurmak isteyenlerin uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır. Bu sınav Kafkasya Üniversiteler Birliği tarafından yapılmaktadır. KÜNİB YÖS 2018 sınavına ilişkin tüm açıklamalar www.kunibyos.com adresinde duyurulur.

2. KÜNİB YÖS belgesi sınav tarihini izleyen 1  (bir) eğitim ve öğretim yılı için geçerlidir ve sınavda her 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmektedir.

3. Kafkasya Üniversiteler Birliği ile adaylar arasındaki haberleşmede Türkçe ve İngilizce, kullanılır. Haberleşme sürecinde, haberleşme araçlarındaki gecikme veya kaybolmalardan KÜNİB YÖS Koordinatörlüğü sorumlu değildir.    

4. KÜNİB YÖS 2018 başvuruları internet üzerinden yapılacaktır.  www.kunibyos.com

5. Sınav başvuru formunun doldurulmasından sonra aday numaranız ve sınav giriş evrakınız e-postanıza gönderilecektir.   

6. Sınav ücretini, Kafkasya Üniversiteler Birliği hesabına yatırırken açıklama bölümüne tarafınıza e-posta ile yollanmış aday numaranızı yazınız.

7. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına giriş için başvurduktan sonra Kafkasya Üniversiteler Birliği ile yapılacak her türlü yazışmada "Aday Numarası" nın belirtilmesi zorunludur.

8. Sınava girmeye hak kazanan adaylar Sınava Giriş Belgesi ve pasaportlarını yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Adaylar “Sınav Giriş Belgesini”  www.kunibyos.com adresinden alabileceklerdir.

9. Başvuru yapıldıktan sonra girilmek istenen sınav merkezi değiştirilmez. Birden fazla başvuru yapan adayın en son yaptığı başvuru geçerli kabul edilir.       

10. KÜNİB YÖS sonuçları yalnız ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarının kontenjanlarına başvurmak için kullanılır.

11. Kafkasya Üniversiteler Birliği sınav için gelen adayların; barınma, burs, geçim ve Türkiye'de oturma izni gibi işlemleriyle ilgilenmez. KÜNİB YÖS Koordinatörlüğü, adayların sınava girmek üzere ülkelerinden çıkış için gerekli resmi izni almaları ya da kendilerine pasaport çıkartılması konularında sorumluluk almaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.

12. Kafkasya Üniversiteler Birliği sınavın gerçekleştirilmesinden, sonuçların ilan edilmesinden ve Üye üniversiteler tarafından bir kontenjan tahsis edilmişse bu kontenjanlara başarı sıralamasına göre öğrencilerin tercihlerinin alınması ve yerleştirilmesinden sorumludur. Üniversitelere kayıt işlemleri bizzat öğrenci tarafından yürütülür. Kabul belgesi veya davet mektubu gibi evrakların temininden Kafkasya Üniversiteler Birliğisorumlu değildir.  Kontenjan tahsis eden üniversiteler tarafından öğrencilerin programa kabul edilmemesi, kontenjanların sonradan değiştirilmesi, öğrencinin üniversite tarafından başka bir programa yerleştirilmesi v.b. gibi durumlarda Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.

13. Adayların KÜNİB YÖS için yatırmış oldukları sınav başvuru ücretleri daha sonraki yıllara devredilemez.  Sınav başvuru ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez.  Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, birden fazla ücret yatıran, başvurusu geçersiz sayılan,   sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri ödenmez.

14. Bu kılavuzda yer alan KÜNİB YÖS 2018 ilişkin kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu Kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, KÜNİB Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

15. Sınav başvurusunu doğru bir şekilde yapan ve sınav ücretini yatıran öğrenciler yukarıda belirtilen kuralları peşinen kabul etmiş sayılır ve kurallar konusunda herhangi bir itiraz kabul edilmez. İhtilaf vukuunda İstanbul mahkemeleri yetkilidir. 01.02.2018