Sıkça Sorular Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. YÖS nedir?
Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunda okumak isteyen, sadece yabancı uyruklu öğrencilerin katılabileceği bir sınavdır.

2. YÖS’e kaç kez girilebilir?
YÖS için herhangi bir sınırlanma bulunmamaktadır.

3. YÖS’e kimler başvurabilir?
Lise diplomasına sahip olan veya lisede mezuniyet aşamasında bulunan;
Yabancı uyruklular,
Doğumla Türk vatandaşı olup İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar,
Doğumla Türk vatandaşı olup İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alan kişilerin Türk vatandaşlığından çıkma belgelerinde kayıtlı reşit olmayan ama "5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge’ye sahip bulunan çocukları,
Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular,
T.C. uyruklu olup 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
K.K.T.C. uyruklu olup K.K.T.C.'de ikamet eden ve K.K.T.C.'de ortaöğrenimini (lise) tamamlayıp GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,
2005-2010 tarihleri arasında K.K.T.C. dışındaki diğer yabancı ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacaklar,
sınava girmek için başvuruda bulunabilirler.
Ancak adaylardan;
T.C. uyruklu olanlar,
(01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime (lise) devam edip ortaöğreniminin (lise) son üç yılını Türkiye veya K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar
(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) ile 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime (lise) başlayıp ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye veya K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
hariç),
K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
Doğumla ilk uyruğu veya ilk uyruğundan birisi T.C. olan çift uyruklular (01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime (lise) devam edip ortaöğreniminin (lise) son üç yılını Türkiye veya K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) ile 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime (lise) başlayıp ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye veya K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) hariç)),
Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olanlar,
T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.'de tamamlayanlar sınava girmek için başvuruda bulunamazlar.

4. YÖS’e Türkiye’de yaşayan T.C. vatandaşları girebilir mi?
Girebilirler, ancak lise öğrenimlerinin son 4 yılını T.C. veya K.K.T.C. ülkeleri dışındaki herhangi bir ülkede öğrenim görmüş olmaları gerekir.

5. T.C vatandaşlığından çıkanlar YÖS’e girebilir mi?
T.C vatandaşlığından çıkmış herhangi bir ülkenin uyruğunu almış olan adaylar girebilir.

6. YÖS ile yerleştirilen üniversitelerin öğretim dili nedir?
Türkiye’deki üniversiteler Türkçe ve İngilizce dillerinde eğitim ve öğretim sağlar.

7. YÖS için herhangi bir yaş sınırı var mıdır?
Yaş sınırı yoktur.

8. Türkiye’de hangi üniversiteler YÖS yapmaktadır?
KÜNİB, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Onsekiz Mart Üniversitesi, …

9. KÜNİB YÖS ile diğer üniversitelerin YÖS farkı nedir?
KÜNİB YÖS sınav merkezleri, diğer üniversitelerin sınav merkezlerinden çok daha fazladır.
Yerleştirme işlemleri başvurularında diğer üniversitelerin sınavlarında üniversitelere teker teker başvuru yapılıp her biri için ayrı ücret ödenirken KÜNİB YÖS’te 8 üniversiteye başvuru yapılabilir ve bu başvuru ücretleri sınav ücreti içindedir.

10. KÜNİB YÖS hangi dillerde yaplılır?
Türkçe ve Azerice

11. KÜNİB YÖS başvuru nasıl yapılır?
• (Başvuru sistemi yakın bir tarihte aktifleştirilecektir) adresindeki KÜNİB YÖS başvuru bilgilerini doldurularak başvuru gerçekleşir.

12. KÜNİB YÖS sonuç belgesi ve sınava giriş belgesi adrese mi gönderilir?
Başvuru yaptıktan sonra adayın e-postasına info@kunib.com adresinden akademik portfolyosuna erişebileceği kullanıcı adı ve şifresi gönderilir. Aday buradan sınav giriş belgesini ve sınav sonuç belgesini görüntüleyebilir.

13. KÜNİB YÖS’te adayın yanında bulundurması gereken belgeler nelerdir?
Sınava gelirken aday yanında fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport vb. resmi makamlarca verilmiş kimliklerden birini bulundurması gerekmektedir. Ayrıca sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekmektedir.

14. KÜNİB YÖS'e girmek istiyorum sınav ücretleriniz nedir ?
Türkiye'de sınava girmek isteyen adaylarımız için sınav ücreti : 250,00 TL / 65 € / 70 $ (İkiyüz elli TL / Altmışbeş Euro / Yetmiş ABD Doları)
Azerbaycan'da sınava girmek isteyen adaylarımız için sınav ücreti :: 80 $ (Seksen ABD Doları) 
Kazakistan'da sınava girmek isteyen adaylarımız için sınav ücreti : 60 $ (Altmış Dolar)
Almanya sınavına girmek isteyen adaylarımız için sınav ücreti : 80 € (Seksen Euro) 

15. KÜNİB YÖS sonuçları ne zaman açıklanır?
Sınavdan sonra en geç 1 ay içerisinde adaylar akademik portfolya sayfalarından sınav sonucuna ulaşabilirler.

16. KÜNİB YÖS senede kaç kere yapılır?
Her yılın Haziran ayında yapılır. Ayrıca Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Temmuz veya Ağustos ayı içerisinde bir sınav daha yapılabilir. 

17. KÜNİB YÖS içeriği nasıldır?
Sınavda temel matematik, geometri ve şekil yetenek konularından sorular sorulur. Detaylı bilgilere ulaşmak için Tıklayınız....

18. KÜNİB YÖS puan değerlendirmesi nasıl yapılır?
1. Bölümün (Matematik ve Geometri) - 1,25 katsayı ile değerlendirilir.
2. Bölümün (Genel Yetenek - IQ) - 1,25 katsayı ile değerlendirilir.

4 YANLIŞ CEVAP 1 DOĞRU CEVABI GÖTÜRMEKTEDİR.

19. KÜNİB YÖS sonucu ile hangi üniversitelere başvurulabilir?
Türkiye’de şu an 71 üniversite yabancı uyruklu öğrenci alımında KÜNİB YÖS sonucunu kabul etmektedir. Üniversitelerin listesine ulamak için Tıklayınız....

20. KÜNİB YÖS’te belirtilen sınav merkezleri dışında bir yerde girilebilir mi?
Hayır. Sadece KÜNİB tarafından belirlenen sınav merkezlerinde sınava girilir.

21. Tercih işlemleri için ya da yerleştirme sonucunda kazanmış olduğumuz üniversite için KÜNİB YÖS başka herhangi bir ödeme yapılacak mıdır?
Gerek tercih işlemleri için gerek yerleştirme sonrası KÜNİB YÖS herhangi bir başka ödeme yapılmayacaktır.

22. KÜNİB YÖS Tercih ve Yerleştirme işlemleri nasıl olacaktır ?
KÜNİB YÖS sınav sonuçları ilan edildikten sonra Kafkasya Üniversiteler Birliği için kontenjan tahsis etmiş olan üniversitelere yerleştirilmeniz bakımından sitemizdeki tercih robotun kullanarak tercihte bulunmanız size avantaj sağlayacaktır. Ancak, KÜNİB için ayrıca kontenjan tahsis etmiş olsa da olmasa da, elde etmiş olduğunuz puanınızla kayıt olmak istediğiniz her üniversiteye, resmi başvuru tarihleri içinde, şahsi olarak başvurma zorunluluğunuz vardır.
Kafkasya Üniversiteler Birliği, elde etmiş olduğunuz puan ve kontenjanlar çerçevesinde mümkünse size en uygun programa kayıt olmanızı sağlamak bakımından size danışmanlık hizmeti vererek üniversiteye yerleşme sürecinde sizi yönlendirecektir.

23. KÜNİB YÖS KURALLARI İÇİN TIKLAYINIZ