KÜNİB YÖS'ü Tanıyan Üniversiteler
Adana Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi

 

Adıyaman Üniversitesi

 

Afyon Kocatepe
Üniversitesi

 

Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi

 

Ahi Evran Üniversitesi

 

Aksaray Üniversitesi

 

Atatürk Üniversitesi

 

Batman Üniversitesi

 

Avrasya Üniversitesi

 

Bartın Üniversitesi

 

Başkent Üniversitesi

 

Bitlis Eren Üniversitesi

 

Bozok Üniversitesi

 

Bezmialem Vakıf
Üniversitesi

 

Bingöl Üniversitesi

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Üniversitesi

 

Bülent Ecevit Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
 
Dicle Üniversitesi

 

Düzce Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi

 

Erzurum Teknik
Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Hakkari Üniversitesi
 
Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi
Gedik Üniversitesi
Hasan Kalyoncu
Üniversitesi
Iğdır Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
İstanbul Kültür
Üniversitesi
İstanbul Nişantaşı
Üniversitesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

 

Kafkas Üniversitesi

 

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi

 

Kastamonu Üniversitesi

 

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi
KTO Karatay Üniversitesi

 

Maltepe Üniversitesi

 

Kırıkkale Üniversitesi

 

Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi

 

Mustafa Kemal Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi

 

Nevşehir Haci Bektaş Veli
Üniversitesi

 

Niğde Üniversitesi

 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

 

Okan Üniversitesi

 

Ordu Üniversitesi

 

Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi

 

Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi

 

Sakarya Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Şırnak Üniversitesi

 

Toros Üniversitesi

 

Sinop Üniversitesi

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

 


 

Uşak Üniversitesi

 

Tunceli Üniversitesi

 

Yeditepe Üniversitesi

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Uluslararası Final Üniversitesi

 

Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi